چت روم  ,دانلود آهنگ جدید  ,ایرانسل ارزان  ,ساخت وبلاگ  ,تور مشهد  ,فریت بار به امریکا  ,دانلود کتاب  ,عطر ادكلن  ,تور لحظه آخری کیش  ,لیست کانال های تلگرام  ,انجام پروژه متلب  ,عمده فروش لوازم قنادی  ,عمده فروش لوازم کوهنوردی  ,دستگاه صحافی  ,عمده فروش اینترنتی  ,عمده فروش اجناس تبلیغاتی  ,ویبره  ,فروشگاه اینترنتی  ,اخبار روز  ,گن ساعت شنی طرح تاپ  ,اخبار میانه  ,خرید نودل جادویی  ,شن جادویی  ,فروشگاه کاپلان مارکت  ,ساخت وبلاگ آزادبلاگ  ,گوگل  ,
 پروژه پروژه .

پروژه

مقاله آمار

توضيحات

مقاله آمار

 

amar[www.RDaneshjoo.ir]

 

بخشي از مقاله :

 آمار چيست؟

بيشتر مردم با كلمه آمار،به مفهومي كه براي ثبت و نمايش اطلاعات عددي به كار مي رود، آشنا هستند: تعداد بيكاران،قيمت روزانه بعضي از سهام در بازار بورس، تعداد افراد تلف شده در اثر

شيوع يك بيماري، مثالهايي از اين مفهوم اند.ولي اين مفهوم منطبق با موضوع اصلي مورد بحث آمار نيست.آمار،عمدتا”با وضعيتهايي سروكار دارد كه در آنها وقوع يك پيشامد به طور حتمي قابل پيش بيني نيست.استتنتاجهاي آماري غالبا”غيرحتمي اند، زيرامبتني بر اطلاعات ناكامي هستند:تخمين نرخ جاري بيكاري در يك ناحيه بر مبناي مطالعه روزي چند هزار نفر از مردم، يا بررسي يك طرح جديد ترافيك برمبناي نظرخواهي از تعدادي از افراد يك منطقه،مثالهايي ازاين موضوع اند.موارد ديگري ازعدم حتميت وقتي پيش مي آيد كه مشاهدات مكرر برروي يك پديده،نتايج متفاوتي به دست دهند،حتي اگر سعي كنيم عوامل مؤثر بر پديده اي را كه قرار است مشاهده شود كنترل كنيم.مثلا”،همه درختان كاج يكساله داراي بلندي يكسان نيستند،حتي اگر از يك نوع نهال باشند و تحت شرايط يكسان نور، هواوخاك قرارگيرند.آمار به عنوان يك موضوع علمي،امروزه شامل مفاهيم و روشهايي است كه در تمام پژوهشهايي كه مستلزم جمع آوري داده ها به وسيله يك فرايند آزمايش و مشاهده و انجام استنباط و نتيجه گيري بوسيله تجزيه و تحليل اين داده ها هستند،اهميت بسيار دارند.

تعريف آمار:

آمار،مجموعه اي ازمفاهيم وروشهاست كه درهرزمينه پژوهش،براي گردآوري وتعبير اطلاعات مربوط به آن وانجام نتيجه گيريها، درشرايطي كه عدم حتميت و تغيير وجود دارد،به كارمي رود.معادل كلمه آمار در زبان انگليسي «statistics» است كه از لحاظ تاريخي، از كلمه لاتين « status» مشتق شده و يكي از معاني كلمه اخير،« state» (دولت ) است.

نقش آمار در زندگي روزمره:

پي بردن به واقعيات امور ازطريق گردآوري و تعبير داده ها،منحصر به پژوهشگران حرفه اي نيست.اين امردرزندگي روزمره همه مردم كه مي كوشند،آگاهانه يا ناآگاهانه،مسائلي را درباره جامعه،شرايط زندگي،محيط زندگي خودوكل دنيا درك كنند،معمول است.براي كسب اطلاع ازوضع بيكاري،آلودگي ناشي ازضايعات صنعتي،اثر يك مسكن دررفع بيماري وسايرمسائل موردعلاقه  درزندگي روزمره؛اطلاعات وارقام راجمع آوري و آنها راتفسير مي نماييم يا كوشش مي كنيم كه تفسيرهاي ديگران رابفهميم. بنابراين،هرروز از طريق تجزيه و تحليل ضمني اطلاعات مبتني بر واقعيات، عمل كسب آگاهي انجام مي گيرد.

منابع اطلاعات مبتني بر واقعيات مي توانند تجربيات فردي،اخبار روز در رسانه هاي گروهي،گزارشهاي دولتي،مقالات مجلات تخصصي،پيش بينيهاي هواشناسي،گزارشهاي مربوط به بازار،شاخصهاي هزينه زندگي ونتايج حاصل ازافكار عمومي باشند. روشهاي آماري به طور گسترده اي درتهيه اين گونه گزارشها به كار مي روند.گزارشهاي متكي براستدلال آماري وتفسيردقيق نتايج،واقعا” روشنگرند؛ولي غالبا”استفاده غلط از روشهاي آماري،كه ممكن است عمدي يا ناشي ازسهل انگاري باشد،منجر  به نتيجه گيري غلط وتحريف واقعيت مي شود.براي عامه مردم،كه خوانندگان اصلي اين گزارشها هستند،لازم است كه تصوري از استدلال آماري در ذهن داشته باشند تا بتوانند داده ها را به طور صحيح تعبير كنند و نتايج حاصل را ارزيابي نمايند.استدلال آماري ملاكهايي به دست مي دهد كه با استفاده ازآنها مي توان معلوم كرد كه آيا داده ها،واقعا”نتايج را تأييد مي كنند ياخير. البته درهر زمينه اي از تحقيق، اعتبار نتايج بستگي زيادي نيز به نوع استفاده از روشهاي آماري در مرحله جمع آوري داده ها دارد.امروزه روشهاي آماري درحكومتهاي دموكراسي جديدنقش مهمي دارند.مثلا”،اگر نمايندگان انتخابي مردم بتوانندتمايلات موكلانشان را با استفاده از روشهاي نمونه گيري مناسب به طور سريع

معلوم كنند، بهتر مي توانند سياست عمومي كشور را در جهت رعايت خواسته هاي مردم تنظيم كنند.

  ارتباط متقابل آمار و ساير رشته ها:

وظيفه اوليه آمار،كه صرفا” عبارت است از جمع آوري و نمايش داده ها بود،كاملا”تغيير كرده است و نقش جديد آن،فراهم آوردن ابزارهايي تحليلي است كه با استفاده از آنها بتوان داده ها را به طور مؤثر جمع آوري كرد و از آنها معاني لازم را بيرون كشيده و تفسير نمود.با استفاده از مفاهيم و روشهاي آماري مي توان از روي نمونه،نتيجه گيريهاي معتبري در مورد جامعه به عمل آورد.علم آمار در تمام آن دسته از فعاليتهاي بشري كه در آنها،اثبات ادعاها و طبقه بندي اطلاعات مبتني بر شواهد تجربي است،حضور دارد.

كاربرد روشهاي آماري در قلمروهاي گوناگوني از علوم انساني،علوم و مهندسي،رشته هاي علمي جديدي پديد آورده است كه در ارتباط متقابل با آمارهستند،نظير آمارزيستي،روانسنجي،آمار مهندسي،آماربازرگاني، اقتصادسنجي وجمعيت شناسي.بعلاوه علم آمار در رشته هاي بسيار ديگري كه هنوز از تركيب آنها با آمار شاخه هايي با اسامي خاص پديد نيامده،از قبيل علوم سياسي،هواشناسي و محيط شناسي،نقش عمده اي ايفا مي كند.

مفاهيم اساسي و هسته اصلي روشهاي آماري،در تمام قلمروهاي گوناگون كاربرد آمار،تقريبا”يكي است:تفاوتي كه وجود دارد آن است كه در هر قلمروي، ممكن است تعدادي از روشها نسبت به روشهاي ديگر مفيد تر باشند و مورد تأكيد بيشتري قرار گيرند.

عمل آماري

شامل برنامه‌ريزي و جمع‌بندي و تفسير مشاهدات غير قطعي است به‌شكلي كه :

اعداد نمايندهٔ واقعي مشاهدات بوده، غير واقعي يا غلط نباشند.

به‌نحو مفيدي تهيه و تنظيم شوند.

به‌نحو صحيح تحليل شوند.

قابل نتيجه‌گيري صحيح باشند.

موضوع آمار در چند فصل اخير به قدري در ايران مد شده است كه از اين جهت مي توان آن را در رديف قمر مصنوعي قرار داد. با اين تفاوت بزرگ كه همه كس معني قمر مصنوعي را مي داند, ولي كمتر كسي است كه حقيقتاً بداند كه آما ر, مخصوصاً علمي كه به اين نام خوانده مي شود, چه اصول و معنايي دارد.

 

عنوان هاي مقاله :

پيشگفتار

مقدمه

 آمار چيست

تعريف آمار

نقش آمار در زندگي روزمره

ارتباط متقابل آمار و ساير رشته ها

عمل آماري

هدف ها ي  اصلي آمار

روش‌هاي آماري

جمع آوري داده ها

يافته هاي پژوهش

آمار

علم آمار

عمل آماري

احتمالات

مقياس‌هاي اندازه‌گيري

سطوح اندازه گيري

مختصري از تاريخچه علم آمار

كليت آمار و رياضي

معاني كه مي توان از آمار برداشت كرد

روش آمار و رياضي

از واژه آمار 3 معني مي توان برداشت كرد

آمار توصيفي

روشهاي آمار توصيفي

تشكيل جدول توزيع فراواني

ترسيم نمودار

محاسبه شاخصهاي مركزي

محاسبه شاخصهاي پراكندگي

محاسبه همبستگي

محاسبه همبستگي براي تحقيقات پارامتري

رگراسيون و پيش بيني

تحليل داده‌هاي ماتريس كواريانس

جامعه آماري

نمونه

مقياس اسمي

مقياس ترتيبي

 مقياس فاصله‌اي

طبقه بندي اطلاعات

پردازش داده ها

تجزيه و تحليل داده ها

منابع

http://uupload.ir/files/r7cf_daryaft-file[www.rdaneshjoo.ir].gif


برچسب: مقاله آمار، دانلود مقاله آمار، پروژه آماري، دانلود پروژه آماري، تحقيق آمار، تحقيق در مورد آمار، آمار، آماري،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ ارديبهشت ۱۳۹۵ساعت: ۰۵:۵۴:۳۲ توسط:نازنين مرادي موضوع:

مقاله آمار ازدواج و طلاق

توضيحات

آمار ازدواج و طلاق

amar-ezdevaj-talagh-[www.RDaneshjoo.ir]

 

مقدمه:

ازدواج نوعي رابطه است . اصولا زندگي يعني برقراري رابطه براي پاسخ گفتن به ضرورتها. در ازدواج ما دو نوع نياز را بايد برطرف كنيم 1- نياز جنسي كه خيلي مهم است 2- نياز روحي – رواني كه آن هم به نوبه خود مهم است البته ما نيازهاي مادي هم داريم كه بدون ازدواج هم قابل پاسخگويي است .

وقتي نياز جنسي ما به صورتي مكانيكي برطرف بشود ، نمي‌توانيم نام آن را ازدواج يا زندگي مشترك بگذاريم 0 چرا كه اين رابطه با خود ارضايي هيچ فرقي ندارد. تنها نوعي رابطه مكانيكي است . حتي مي توانم بگويم كه در برخي اوقات خود ارضايي، كه به هيچ وجه تجويز نمي شود ولي طبق آمار مراكز علمي ، بسياري  به اين شيوه ارضاء پناه مي‌برند، آرامش بيشتري به دنبال دارد . چراكه ما در ارضاء جنسي مكانيكي و پسيكولوژيك ، صدمه هم مي خوريم.چرا كه در اين خصوص رابطه ناهنجار است و در ضمن خيال مي كنيم مورد سوء استفاده قرار گرفته ايم.

مختصر توضيحات:

ـ چه ميزان رسانه هاي جمعي و فيلم ها و كتاب ها و محيط شهري و روستايي بر روي افراد كه در جوامع شهري و روستايي زندگي مي كنند تاثير گذاشته و ديدگاه آنها را در مورد طلاق تغيير داده است.

ـ چقدر فرهنگ و آداب و رسوم و دين و سنت و خانواده گسترده در روستاها از بروز مسئله طلاق جلوگيري كرده است.

ـ آيا سياست هاي دولت و قوانين و اوضاع فرهنگي جامعه تاثيري در كاهش مسئله طلاق در جوامع داشته است.

ـ چقدر زن و شوهر و محيط زندگي آن ها در ديدگاهشان نسبت به طلاق و بروز مسئله طلاق موثر هستند .

انگيزه ما براي زندگي مشترك ارضاء دو نوع نياز است: نياز جنسي و نياز روحي- رواني.اما چرا ما مبتلاي به اين نيازها شده ايم ؟! نياز جنسي كه غريزي است و در سرشت ماست . ما نيازهاي روحي خود را به شكل هاي گوناگون  كسب مي كنيم . ما به اين نياز مبتلا مي شويم. در واقع وقتي احساس  دروني مي كنيم ، نياز به ايجاد رابطه داريم 0 در رابطه اي كه بيشتر واكنشي است . ممكن است رابطه جنسي را هم خرج رابطه روحي رواني  خود بكنيم ، ولي چيزي به دست نياوريم . يعني ارضاء خود را رها كنيم تا روانمان التيام يابد 0 تهي درون پر شود 0 خلأدرون از بين برود . ولي مي بينيم كه نمي شود 0 پناه بردن به بسياري از گروه ها و فرقه ها بخاطر رهايي از اين احساس خلأ و تنهايي و پوچي درون است.

 

فهرست مطالب:

ازدواج

آمار ازدواج و طلاق  در شهر و روستا

مقدمه

بيان مسئله

آشنايي با مفاهيم

ازدواج و زندگي مشترك

ازدواج با عشق و بدون عشق !

رابطه عاقلانه – عاشقانه يعني چه ؟

رابطه دختر و پسر

چرا ارتباط ناسالم

ديدگاه اسلام در روابط مرد و زن

عوامل اخلاقي و رواني

الف) عوامل توفيق و حفظ زناشويي

عوامل اقتصادي

الف ) مسكن

ب) وسايل زندگي

ج) هزينه هاي رفاهي و معيشتي

نقش عوامل اجتماعي

هفت راز ازدواج موفق

نتيجه سرشماري در مورد افراد بدون همسر بالاي ۳۰ سال

▪ سال ۱۳۶۵:

▪ سال ۱۳۷۵:

▪ سال ۱۳۸۵:

سن ازدواج مردان

توصيف داده ها

نوع متغير تصادفي : كيفي اسمي

روش جمع آوري داده ها : اطلاعات از پيش تعيين شده

نمودار ميله اي

نمودار دايره اي

فرمول

ميانگين

واريانس

انحراف معيار

نمودار كلي


http://uupload.ir/files/r7cf_daryaft-file[www.rdaneshjoo.ir].gif


برچسب: مقاله آمار ازدواج و طلاق، دانلود مقاله آمار ازدواج و طلاق، آمار ازدواج و طلاق، پروژه آمار ازدواج و طلاق، آمار ازدواج و طلاق در ايران، تحقيق آمار ازدواج و طلاق، تحقيق در مورد آمار ازدواج،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ ارديبهشت ۱۳۹۵ساعت: ۰۵:۵۱:۴۵ توسط:نازنين مرادي موضوع:

پروژه

دانلود پروژه

پروژه

پروژهاي رايگان


جهت دانلود پروژه كليك نماييد


برچسب: پروژه، پروژه رايگان، دانلود پروژه، مقاله، پروژه هاي دانشجويي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۳ فروردين ۱۳۹۵ساعت: ۱۱:۲۳:۲۹ توسط:نازنين مرادي موضوع:

تک سبد

 محصولات هات شیپر